Mobilní protihluková stěna

První mobilní protihluková stěna v České republice

  • Možnost stavění bez stavebního povolení
  • Umístění co nejblíže zdroje hluku
  • Lze stavět i přes inženýrské sítě
  • Odstranění bez vícenákladů a zůstatků
  • Použití pro dočasné změny v dopravě
Velikostní modely:
  • šířka kotevního bloku 1200 mm
  • šířka kotevního bloku 1600 mm

Použité protihlukové panely:

  • transparentní
  • VELOX
  • ŽPSV Silent

Maximální výšky podle použitých kotevních bloků a protihlukových panelů: